På katetrar, proteser och olika medicinska implantat som förs in i kroppen bildas lätt bakteriebeläggningar i form av en så kallad biofilm. Dessa biofilmer kan orsaka allvarliga infektioner och i värsta fall vara livshotande.

Biofilmen kan inte behandlas med antibiotika, men forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har i laboratorieförsök och i studier på möss visat att det faktiskt går att förhindra att biofilm över huvud taget bildas på ytan av en kateter.

I tidigare studier har samma forskare visat att bakterier "lurar" blodet att levra sig vid katetern. Mängder av små mikroproppar uppstår. Tillsamman bildar de en sorts byggställning på vilken biofilmen kan växa till sig.

Genom att ge möss med kateter ett ämne kallat tissue plasminogen activator löstes blodpropparna upp, vilket stoppade bildandet av en biofilm och därmed bildandet av bakteriehärdar.

Forskarna påpekar dock att det krävs fler studier innan metoden kan prövas på människor och att det kommer ta tid innan den eventuellt kan användas kliniskt i hälso- och sjukvården.