Vårdfokus berättade igår att Socialstyrelsen skrotar föreskriften som gjort det möjligt för arbetsgivare att ge sjukskötersketjänster till nyutbildade som ännu inte fått sin legitimation samt studenter som läst termin fem.

Beslutet har mötts av hurrarop från Vårdförbundet. Men många sjuksköterskestudenter och nyutbildade har kommenterat Vårdfokus artikel och uttryckt en osäkerhet kring vad som gäller.

Undantag måste sökas

Gastón Fernández Palma är jurist på Socialstyrelsen och en av dem som utredde borttagandet av föreskriften. Han påpekar att huvudregeln säger att det krävs en legitimation för att någon ska kunna anställas som sjuksköterska. Det undantag som föreskriften gav var generellt och alltså något som arbetsgivaren själv fick ta ställning till. Nu vänds ordningen.

– Om arbetsgivare vill anställa studenter som vikarier för sjuksköterskor så får de höra av sig till oss. Det finns inga regler om vem man får söka undantag för. Man behöver exempelvis inte ha läst fem terminer. Om undantaget sedan beviljas är en annan sak. Det görs en individuell prövning, säger han.

Är det okej att gå bredvid, eller ha introduktion, under tiden man väntar på legitimationen?

– Det tar inte vi ställning till. Den här ändringen handlar om att undantaget slutar vara generellt och i stället är något man måste ansöka om.

Snabba handläggningstider

Förändringen medför inga större konsekvenser för de som gått färdigt en sjuksköterskeutbildning. Socialstyrelsen lovar nämligen att ansökan om legitimation ska ta max två veckor att handlägga, om alla papper är med. Detta gäller även vid de stora ansökningstopparna.

Regeländringen börjar gälla den 1 januari 2016. Du som anställs nu i höst eller vinter, men som börjar jobba efter årsskiftet, omfattas inte av beslutet. Det är bara de anställningar som beslutas efter årsskiftet som berörs.

Dessutom kommer det fortfarande vara möjligt att anställa sjuksköterskor som ännu inte har legitimation, exempelvis som undersköterskor.

Flera orsaker till regeländringen

Gastón Fernández Palma berättar att det fanns flera orsaker till slopandet av föreskriften. Dels ansågs det inte patientsäkert att regelmässigt, och utan prövning från Socialstyrelsens sida, tillåta enskilda att arbeta som sjuksköterskor innan de fått sin legitimation.

En annan orsak är att sjuksköterskeutbildningarna är utformade på olika sätt.

– Vi kan alltså inte med säkerhet säga att de som läst fem terminer kan si och så mycket. Därför är det mindre lämpligt med ett generellt undantag, säger Gastón Fernández Palma.

Han påpekar även att förändringen fyller ett viktigt informationsbehov gentemot allmänheten.

– Legitimationen är en form av garanti för att yrkesutövaren har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör honom eller henne lämplig att utöva yrket.