– Personalens stressnivåer är oroväckande höga och har varit så i flera år. Det är dessutom troligt att det kommer att bli värre.

Det säger Michael West, chef för King's Fund, som regelbundet undersöker tillståndet inom den brittiska sjukvården, i en intervju med British Medical Journal.

På en lista över vilka problem som mest oroar cheferna inom NHS, den brittiska offentliga sjukvården, ligger den pressade personalen högst. Vårdpersonal inom NHS ligger dessutom högst jämfört med andra yrkesgrupper i andra undersökningar av arbetsrelaterad stress, oro och depression.

Michael West varnar för följderna och säger att omfattande åtgärder är nödvändiga. Politikerna måste tänka om, menar han.

– Att tro att vi kan tillhandahålla allt högre kvalitet i vården och ge mer och mer sofistikerade behandlingar med krympande budgetar, innebär att allt större press sätts på personalen som tvingas göra mer med mindre resurser.

Michael West anser att cheferna inom vården måste ta problemet på större allvar. Det handlar inte bara om mer resurser, enligt West, utan också om att organisera arbetet så att personalen kan ge den vård som de vill ge. Han förslår bland annat mer teamarbete och att personalen frigörs från onödigt arbete som stjäl tid från det som är viktigt.