I januari 2009 införde Alliansregeringen ett obligatoriskt vårdval i primärvården. Det innebar fri etableringsrätt för privata vårdgivare och rätt för patienterna att själva välja – och välja bort – vårdcentral. Ända sedan dess har de rödgröna partierna velat riva upp modellen, och göra det frivilligt för landstingen att tillämpa vårdvalsmodellen.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) gjorde ett försök förra hösten, när den nya regeringen precis tillträtt, men fick backa efter att lagrådet underkänt förslaget. Det ansågs inte tillräckligt genomtänkt och underbyggt.

Drar nu helt tillbaka frågan

Frågan lyftes då över till den pågående utredningen om vinster i välfärden, som ska komma med sitt slutbetänkande i slutet av nästa år. Men på grund av det ansträngda parlamentariska läget, där partierna tvingas samarbeta över blockgränserna, väljer regeringen nu helt att dra tillbaka frågan om fri etableringsrätt, rapporterar Dagens Nyheter.

Beslutet kommer efter att Allianspartierna och Sverigedemokraterna gett regeringen ett tillkännagivande i riksdagen om att inte föreslå några förändringar av regelverket.

– Man måste visa flexibilitet och öppenhet om man ska verka för att de här blockeringarna ska försvinna. Då får vi göra det. Vi har haft vår utgångspunkt och kritik mot det här systemet men både riksdagen och de borgerliga partierna har varit tydliga med sin vilja och då ser vi ett behov av att justera uppdraget, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), till DN.