Den aktuella sjuksköterskan dömdes i våras till dagsböter efter att vid flera tillfällen olovligen ha gått in i en patients journal som hen inte hade någon vårdrelation till.

Sjuksköterskan medger att hen hade gått in patientens journal utan att göra någon journalanteckning efter att en anhörig hört av sig och frågat efter patienten.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att sjuksköterskan gjort sig skyldig till ett brott som kan påverka förtroendet för hen.

Ivo yrkar därför i en skrivelse till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att sjuksköterskan ska få en prövotid på tre år enligt patientsäkerhetslagen.