Socialstyrelsens nya rekommendation innebär att att hälso- och sjukvården ska erbjuda alla 65-åriga män en ultraljudsundersökning där bredden på bukaortan mäts.

  • Om vidgningen är över 30 millimeter bred bör patienten följas upp regelbundet.
  • Är den 55 millimeter eller mer erbjuds patienten en förebyggande operation.

Bukaortaaneurysm innebär en vidgning av stora kroppspulsådern i buken och ger ofta inga symtom, tills den brister. Då är förloppet dramatiskt och dödligheten mycket hög eftersom få hinner komma in till sjukhus.

Redan i dag erbjuder alla landsting ultraljudsundersökning av bukaortan hos män för att upptäcka risken för bristning i tid. Men det är skillnader i vilka åldrar som bjuds in och vid vilka gränsvärden som patienterna erbjuds uppföljning.

– Vi har tagit fram nationella rekommendationer för att göra screeningen och vården vid bukaortaaneurysm mer jämlik över landet, säger Malin Engelmark, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.