Såväl Svensk Sjuksköterskeförening som Vårdförbundet har länge krävt att undantaget från legitimationskravet som finns i Socialstyrelsens föreskrifter ska slopas.

– Det känns som seger tycker jag. Vården blir säkrare, men det är också bra för studenterna. Gör du misstag utan att ha legitimation kan du få problem med att över huvud taget bli sjuksköterska, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, SSF.

Hittills har föreskrifterna medgett för landsting och kommuner att anställa sjuksköterskestudenter efter termin fem eller nyexaminerade sjuksköterskor som ännu inte hunnit få sin legitimation som sjuksköterskor.

Enligt Socialstyrelsen använder sig arbetsgivarna främst av undantagsreglerna när de anställer nyutexaminerade sjuksköterskor som ännu inte hunnit få sin legitimation. Men både Vårdförbundet och SSF anser att det största problemet har varit att arbetsgivaren utan större reflektioner anställer termin 5-studenter för arbete som sjuksköterskor under somrarna för att klara bemanningen.

– Och det har blivit allt vanligare. Vi anser att arbetagivarna har överutnyttjat den här undantagsregeln, säger Ami Hommel.

Socialstyrelsen har nu beslutat att föreskrifterna upphör från och med årsskiftet. I stället införs en regel som säger att den som vill anställa en icke legitimerad som sjuksköterska först måste få saken prövad av Socialstyrelsen. Det vill säga på samma sätt som före år 2000, då undantagsreglerna kom till.