För närvarande saknas cirka 400 påsar blod i Skåne.

Enligt Christina Valencuk, biomedicinsk analytiker och enhetschef vid blodtappningen på Skånes universitetssjukhus i Lund, är en av orsakerna till att blodlagret börjat sina att de nyligen har haft en del patienter som blött ovanligt mycket. Samtidigt har färre än vanligt lämnat blod de senaste veckorna, troligen på grund av sjukdom.

Med tanke på de kommande storhelgerna är det nu viktigt att fylla på lagren igen. Genom att gå ut i lokalmedierna i Skåne hoppas man att givarna ska strömma till, vilket brukar bli resultatet.

Senast blodcentralen i Skåne gick ut med en liknande uppmaning var i januari i år. Då liksom nu råder det framför allt brist på blod med blodgrupperna 0 (noll) och A.