De gör det under namnet "Skydda antibiotikan". På en gemensam webbplats ges råd och information för enkla val som människor kan göra för att minska smittspridningen och få ner användningen av antibiotika i samhället. Allt för att försöka hejda utvecklingen av resistenta bakterier.

Det är läkarna som förskriver antibiotika, men faktum är att var och en av oss kan dra sitt strå till stacken. På den nya webbplatsen ges tips om tre enkla åtgärder:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta.
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.