EU utlyste en tyst minut i dag, måndagen den 16 november, klockan 12.00 för sina medlemsländer. SKL, Sveriges kommuner och landsting, skriver på sin hemsida att man deltar i den tysta minuten.

– Vi vill genom detta visa vårt deltagande med Frankrike och Paris i denna svåra tid. Vi vill samtidigt visa vårt avståndstagande mot denna attack på öppenhet och demokrati, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

Bland annat landstingshuset i Stockholm flaggade på halv stång under den tysta minuten och på många sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar stannade arbetet upp.

Vid den franska ambassaden i Stockholm visade polisen sin respekt för offren genom en tyst minut och många människor kom för att lägga ner blommor och tända ljus.