Som Vårdfokus kunde berätta i går har hot och våld mot dem som arbetar i vården ökat kraftigt på senare tid. På fyra år har antalet sjukskrivningar till följd av hot eller våld inom vård och omsorg ökat med över 40 procent.

Några av de faktorer som forskare visat ökar risken för att hot och våld ska uppstå är bland annat långa väntetider för patienterna och för lite personal i förhållande till antalet vårdplatser.

Hotfullare arbetsmiljö

Det är också den förklaring som Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker ligger närmast till hands.

– När stressen och pressen på personalen ökar blir arbetsmiljön hotfullare, säger hon.

Själv pratade Sineva Ribeiro med några kolleger i helgen som berättade att förutom i psykiatrin är barnsjukvården ett av de områden där risken för hot och våld ökar allra mest.

– Föräldrar som får vänta länge ifrågasätter vården. Därmed inte sagt att jag tycker att det är okey, för det är det inte. Vi ska inte behöva gå till jobbet och bli hotade. Men orsaken till att det ökar tror jag beror på att miljön i vården ser ut som den gör just nu.

I Vårdförbundets senaste arbetsmiljödokument finns frågor om hot och våld på arbetsplatsen med som ett viktigt område att ta itu med.

Chefen och skyddsombuden viktiga

– Det här måste vi prata om lokalt. Personalen måste ges möjligheter till reflektion. Chefen på arbetsplatsen har ett stort ansvar för att ta tag i frågan, men även våra skyddsombud har en viktig roll att fylla, säger Sineva Ribeiro.

Hon berättar att ute på Vårdförbundets lokala avdelningar handlar betydligt fler ärenden om hot och våld än vad som var fallet för bara några år sedan.