Efter den tuffa sommaren på avdelning 132 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gjorde Vårdförbundet tillsammans med övriga fackliga organisationer en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I september kom Arbetsmiljöverket på en inspektion och skriver nu till Sahlgrenska att man överväger att besluta om ett föreläggande. De krav man kommer att ställa handlar framför allt om arbetsbelastningen:

  • Arbetsgivaren måste se till att bemanningen på avdelningen dygnet runt motsvarar antalet disponibla vårdplatser, både när det gäller antalet anställda och kompetens för arbetsuppgifterna.
  • Rutiner ska tas fram för vilka åtgärder som ska vidtas när bemanningen inte räcker till.
  • Arbetsgivaren ska säkerställa att personalen får sina raster under arbetspassen.

Dessutom kräver Arbetsmiljöverket att Sahlgrenska tar fram en handlingsplan för vad man ska göra åt personalsituationen på avdelningen – på både kort och lång sikt.

– Vi är väldigt nöjda med att de överväger att besluta om ett föreläggande. Det är en bra signal till våra medlemmar att arbetsgivaren inte får bryta mot lagen och kräva övertid av oss utan att göra andra åtgärder först, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Monica Djurner.