I det ena fallet rör det sig om ett avtal som ingåtts med Plastikkirurggruppen Sabbatsberg AB. På begäran av Konkurrensverket har förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att landstinget ska betala en halv miljon kronor för att direktupphandlingen inte har gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

I det andra fallet har förvaltningsrätten beslutat att Stockholms läns landsting ska betala 350 000 kronor för en otillåten direktupphandling med Stiftelsen Bräcke Diakonis öppenvårdsmottagning för behandling av lymfödem.