Det har gått fyra år sedan arbetsgivare och fackliga organisationer inom vård och omsorg bestämde sig för att fram en gemensam etisk plattform. Syftet är att ge allmänhet, personal och patienter insyn i offentligt finansierade vårdgivares kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor.

Vårdförbundet är en av aktörerna och representeras i styrelsen av Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Det har dock fattats pengar för att klara den nödvändiga tekniska utvecklingen och det har varit osäkert om arbetet med den etiska plattformen skulle kunna fortlöpa enligt planen.

Fortsatt finasiering

Men nu är det klart att regeringen anslagit medel för i år och avser att göra så även 2016 och 2017 tills arbetet blir klart, enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet.

På Vårdförbundet ser man fram emot att kunna bygga klart grunderna för plattformen. Lisbeth Löpare Johansson menar att öppenhet inom alla de tre områdena kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor, är mycket viktigt för att skapa förtroende hos allmänheten.

–Det känns jättebra att vi nu kan färdigställa den den etiska plattformen och att staten ser vikten av transparens i denna sektor, säger hon.