Tillsammans med lekterapeuten Nina Karlsson på Sahlgrenska universitetssjukhusets öronklinik har Nina Jurander satt ihop ett kit med olika moment för att förbereda barn inför operation.

Det börjar med ett besök på operationssalen där barnen får bekanta sig med miljön, lukterna och utrustningen. Sedan väntar en stund på lekterapin där de får möjlighet att bearbeta sina intryck tillsammans med Nina Karlsson.

Rimliga önskemål

Med sig hem får familjerna sedan ett speciellt bildstödsmaterial som de kan gå igenom tillsammans. Barnen uppmuntras även att göra en önskelista inför operationen.

– Vi säger att det är som på julafton, att man kanske inte får allt men att man alltid får något som man önskar sig. Och det är inga orealistiska önskemål de har, säger Nina Jurander.

Det kan handla om att få hålla i masken i samband med sövning, få en infart i handen i stället för i armvecket eller att få ha ett speciellt gosedjur med sig. Enkla saker som är lätta att tillgodose.

Extra stöd finns

Om det visar sig att något barn verkar extra oroligt inför operationen skrivs de in i det teamet för sjukvårdsrädda barn. Där är Nina Jurander teamledare och kan erbjuda mer riktade förberedelser och en tydlig vårdplan som inkluderar kirurgavdelningen.

Hon försöker också att vara den som träffar barnen när det är dags för operation. Det handlar mycket om att skapa trygghet genom igenkänning och kontinuitet, vilket är viktigt för barn.

Tidseffektivt

Metoden kan tyckas tidskrävande, med extra besök och administration runt omkring, men det håller inte Nina Jurander med om.

–  Den tid jag lägger på detta har vi snabbt igen när barnen känner sig trygga hos oss. Det tar mycket mer tid att behöva stryka en patient från operationslistan när de ligger på bordet.

Kommunikation är en annan viktig aspekt för att öka barnens delaktighet. Det har Nina Jurander tagit fasta på och lärt sig teckenspråk. Genom att kunna teckna med de döva barnen i sövningssituationen får de en annan kontakt och samtidigt slipper föräldrarna tolka. De har ofta fullt upp med att vara mamma och pappa just då.

Ömmar för de små

Det är inte bara händerna Nina Jurander använder i jobbet. Hennes hjärta ömmar särskilt för barn som har lite extra med sig i bagaget.

– Hit kommer både hörande och döva barn, många med neuropsykiatriska diagnoser. En del pratar inte svenska. Jag vill ge dem just det som de behöver för att känna sig redo inför en operation, säger hon.