Sjukvården i Region Östergötland har ett underskott på 269 miljoner kronor. I dag presenteras ett åtgärdspaket som innehåller satsningar på sjuksköterskors löner.

Bemanningsproblem inom vissa delar av sjukvården är nämligen en av orsakerna till ökade kostnader i Östergötland. Regionen har tidigare beslutat att fasa ut bemanningsföretagen, minska administrationen och vara restriktiva med nyanställningar.

Men åtgärderna har inte räckt och nästa vecka ska regionstyrelsen besluta om ett nytt åtgärdspaket. Syftet är både att bromsa kostnadsutvecklingen och göra det lättare att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Bonus till nattarbetare

30 miljoner ska avsättas till en generell lönesatsning på sjuksköterskor. 50 miljoner kronor satsas på ett bonussystem för sjuksköterskor i dygnet runt-verksamhet.

– Det här är en kraftfull och unik satsning som vi gör för att stärka dygnet runt-verksamheten och lyfta en strategiskt viktig yrkesgrupp, säger Mats Johansson (S), ordförande för regionstyrelsen.

Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Helena Eriksson, är kluven till satsningen.

– Vi har lagt ett yrkande för nattarbete som innebär tid för vila och återhämtning, och blivit avvisade av arbetsgivaren med argumentet att det är för dyrt. Och så kommer det här. Pengar är bra, men vi hade önskat en mer långsiktig lösning eftersom vår erfarenhet är att tillfälliga satsningar blir just tillfälliga, säger hon.

Sa upp arbetstidsmodeller

Östergötland var en av de regioner som för ett par år sedan sa upp lokala arbetstidsmodeller, trots att Vårdförbundet varnade för att det skulle bli svårt att rekrytera sjuksköterskor. Sedan dess har samtalen med arbetsgivarna om vikten av hälsosamma arbetstider fortsatt.

– Behovet av vila och återhämtning kommer man inte åt med det här förslaget. Det innehåller inget incitament för att sänka arbetstiden och har inget att göra med den arbetstidsförkortning vi vill se, säger Helena Eriksson.

Ger inte upp

I och med åtgärdspaketet har hon fått besked om att arbetsgivarna avslutar förhandlingarna om kortare arbetstid för nattarbete. Men Helena Eriksson tänker inte ge upp.

– Vi måste fortsätta prata om vikten av återhämtning. Våra medlemmar orkar inte med den schemaläggning som gäller i dag. De flesta roterar mellan natt och dag och har en veckoarbetstid på 38,25 timmar. Det är för mycket.