I en ny rapport presenterar Folkhälsomyndigheten resultaten av en uppföljning som gjorts på personer som hade eller hade haft spelproblem vid en undersökning som gjordes 1998. Elva år senare visade det sig att två av tre personer inte hade några spelproblem längre.

De som fortfarande hade problem med sitt spelande var de som spelade för stora summor när den första undersökningen gjordes, liksom de som tog stora risker eller hade pågående spelproblem.

Jämfört med en grupp som 1998 inte hade några spelproblem visar resultaten vid uppföljningen att de med problem:

  • fortfarande spelade mer
  • oftare hade allvarliga spelproblem
  • hade fler tecken på psykisk ohälsa
  • oftare hade riskabla alkoholvanor