Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Den dos som nu levereras beräknas räcka till och med mars nästa år.

Vaccinet skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio och ges till fem och sexåringar på bvc.

Det har varit brist på vaccin som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn sedan slutet av 2014. Bristen har varit störst för BCG, som ges till barn i riskgrupper för tuberkulos, och DTP-polio-vaccin, som ges till fem-sexåringar.