En avhandling från Göteborgs universitet har fått stor uppmärksamhet i flera medier eftersom den visar att bentätheten minskar hos mammor som ammar mer än fyra månader.

Ett och ett halvt år efter förlossningen sågs fortfarande en minskad bentäthet hos de kvinnor som ammat i minst nio månader.

– Längre amningslängd var relaterat till större minskningar i bentäthet efter förlossningen, säger forskaren Petra Brembeck som nyligen presenterat resultaten i en avhandling som lagts fram vid Sahlgrenska akademin.

Men hon poängterar att de bara följt kvinnorna under en kort tid och att mer forskning behövs kring de mer långsiktiga konsekvenserna.

Att bentätheten minskar under amningsperioden för att sedan återhämta sig är dock välkänt sedan tidigare. Det finns flera andra studier som tyder på att den minskade bentätheten i samband med amning är övergående.

Finns det en risk för att ni avskräcker från amning när ni presenterar så osäkra resultat?

– Det är verkligen inte vår mening, amning har så många positiva egenskaper och mycket tyder på att benförlusten är övergående, men det kan vi alltså inte säga något om eftersom vi inte följt kvinnorna så länge, säger Petra Brembeck.

I studien ingick 95 kvinnor som följdes från slutet av graviditeten till ett och ett halvt år efter förlossningen. Kvinnornas bentäthet mättes och deras D-vitaminstatus i blodet analyserades vid varje besök.

Något samband mellan amningstidens längd och D-vitaminnivåerna kunde man dock inte hitta.