Pengarna ska användas till att möta de hälsoutmaningar som är kopplade till migration, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Senast den 12 november måste Sverige ansöka om man vill vara med och dela på de extra pengarna för migranthälsa.

SKL har tidigare beklagat sig över att de pengar som landstingen får av staten för att klara av bland annat hälsoundersökningar inte alls täcker de kostnader man har.