Enligt Länstidningen Södertälje skedde förväxlingen av vaccinerna vid två tillfällen på Aleris vårdcentral i Järna.

Bo Wihlborg, chefsläkare vid Aleris sjukvård Sverige, förklarar förväxlingen med att förpackningarna för de båda vaccinerna är snarlika.

För att undvika liknande misstag i framtiden förvaras numera vaccinerna på olika ställen.

Dessutom ska hädanefter minst två läsa etiketten innan vaccinet ges.

Flera av patienterna har anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Däremot har ingen lex Maria-anmälan gjorts från vårdgivarens sida. Vårdgivarens argument för detta är att ingen patient kom till skada.

– Vi diskuterade det men tyckte inte det behövdes. Däremot har vi gjort utredningar och åtgärdat problemet, säger Bo Wihlborg till Länstidningen Södertälje.