Gudrun Abascal har bland annat har grundat BB Stockholm och BB Sophia. Nu är hon en av två pristagare när Barnmorskeförbundet delar ut sitt hederspris för viktiga insatser för att främja kvinnor och barns hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

Motiveringen lyder så här:
"Gudrun Abascal har genom sitt dagliga arbete inom förlossningsvården, sitt entreprenörskap och sina böcker riktade till blivande föräldrar och personal inom hälso- och sjukvården bidragit till att förändra och förbättra vården för gravida och födande kvinnor i vårt land."

Gudrun Abascal är glad, stolt och tacksam för förtroendet.

– Men det är många som är delaktiga i det här priset, inte minst alla kvinnor och föräldrar jag har mött under min karriär och så förstås alla mina duktiga medarbetare, säger hon på Sophiahemmets hemsida.

Margot Wallström belönas också

Den andra pristagaren är utrikesminister Margot Wallström som belönas för sina politiska insatser då det gäller kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Enligt juryn har hon skapat ett globalt fokus på kampen för mänskliga rättigheter, jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter med särskilt fokus på kvinnors livsvillkor.

Svenska Barnmorskeförbundets hederspris delas ut vartannat år till personer som i sin gärning främjat kvinnors och barns hälsa nationellt och internationellt. I år delas priset ut den 3 november i samband med Barnmorskeförbundets förbundsstämma.