Den nya webbplatsen ska framför allt underlätta för vårdens professioner att hitta och använda de kunskapsstöd och tjänster som Regionala cancercentrum erbjuder vården.

Här finns vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer och annat kunskapsstöd sorterat per diagnos.

– Vi vill ge våra besökare ännu bättre stöd i sitt arbete att tillsammans utveckla cancervården. Lättillgänglig kunskap är en grundbult i det arbetet, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande för RCC i samverkan.

Den nya sajten innehåller information från alla sex regionala cancercentrum. Den är gjord för att kunna användas oavsett om man surfar in från en dator, platta eller telefon.