– Orsaken till att de måste stänga är bristen på sjuksköterskor. De räcker inte till. Framför allt är det oerhört svårt att få tag på specialistutbildade. Så länge regionen inte förstår att man måste locka med något, höja lönerna och ge bättre arbetstider, så väljer våra medlemmar andra sjukhus att jobba på, säger Kristine Isaksson, vice ordförande i Vårdförbundet Jämtland.

Redan den första juni stängdes den psykiatriska avdelningen 3a vid Östersunds sjukhus. Tanken var att den skulle hålla stängt fram till sista september för att klara sommaren. Sedan förlängdes det året ut, och nu funderar ledningen på en permanent stängning. Orsaken uppges vara att läget inte har förbättrats.

"Det räcker inte"

Kristine Isaksson menar snarare att ledningens passivitet fått ännu fler att sluta. Hon menar att man inte gjort ett ärligt försök att lösa bemanningsproblemen.

– Att bara sätta in en annons i en tidning räcker ingenstans i dag. Det måste man förstå, det var flera år sedan man kunde göra det med gott resultat. Man har även testat ett traineeprogram, men det kom för sent och är för svagt.

Svår blandning av patienter

Enligt Kristine Isaksson har arbetsgivarens mål varit att till varje pris undvika lönehöjningar och en löneglidning, och då går det ut över patienterna.

– Det här är en grupp patienter som inte säger så mycket. En del kommer att skickas till Sundsvall framöver, men det är en väldigt dyr lösning. Så det blir nog en salig blandning av patienter på de andra avdelningarna i framtiden.

Inga beslut tagna än

Stängningen utreds just nu i samband med en översyn av hela slutenvården – där psykiatrin ska ta fram förslag på hur man med nuvarande resurser ska kunna möta medborgarnas behov.

– Just nu finns ingen färdig lösning på hur detta kan komma att se ut, och vi har heller inte tagit beslut om en permanent stängning. Vi ska föra en bred dialog med medarbetare, med fackliga organisationer och med brukarråd innan ett förslag läggs fram, säger Malin Andersson, områdeschef vuxenpsykiatrin i Region Jämtland Härjedalen, i ett pressmeddelande.

Slutgiltigt beslut kommer i december. Dessutom ska resultatet av sommarens stängning granskas samt en risk- och konsekvensanalys genomföras.

Vårdfokus har sökt Malin Andersson för en kommentar till Vårdförbundets kritik.