Det första intrycket av är viktigt och Maria Månsäter vill att barnen ska känna sig lugna och trygga redan när de sitter i väntrummet och väntar på att få träffa henne.

– Mycket av mitt arbete handlar om samtal, motiverande samtal och samtal om hälsa. Möbler och inredning ska underlätta en bra relation, både för barn och för föräldrar som kommer hit. Här kan de sitta skönt och titta på något fint på väggen. Då är det lättare att slappna av.

Yrke i förändring

Tjänsten på Rörsjöskolan är hennes första som skolsköterska. Med examen från Sveriges enda specialistutbildning för skolsköterskor i Skövde har Maria spetskompetens inom hälsofrämjande arbete bland barn och unga.

– Yrket är så mycket mer än att vaccinera och plåstra om skrubbsår. Jag jobbar på ett modernt sätt och har fått med mig ett nytänk från utbildningen.

På väggen har tre stora smileygubbar med olika miner målats. Glad, neutral eller ledsen. Uttrycken använder Maria när hon träffar de yngre barnen i förskoleklass som kanske inte alltid är vana vid att sätta ord på sina känslor. Genom att peka på det ansiktsuttryck som mest stämmer överens med hur de känner sig blir det lättare att prata. Det fungerar också som ett bra underlag för hennes dokumentation och uppföljning.

Glädje och trygghet

Under vidareutbildningen funderade Maria Månsäter en hel del på miljöns betydelse för eleverna. De spenderar många år innanför skolans väggar och en god arbetsmiljö är viktigt för att främja hälsa. Genom att skapa en glad och bekväm atmosfär på sin mottagning hoppas hon att det får positiva effekter.

Så var det inte när hon själv kom hit första gången. Gråbeiga väggar i ett mörkt rum på nedre botten, en överbelamrad anslagstavla i väntrummet och slitna möbler.

Skolan har satsat på att beställa möbler och inredning av god kvalitet som tål en hel del och elevrådet har fått välja färgerna. Det har inte gått åt några stora summor, utan allt har skett inom den befintliga budgeten. På väggarna sitter minatyrtavlor och teckningar som elever målat.

– Det känns bra för barnen att komma ner hit och se sina egna målningar och kanske få visa för föräldrarna. Jag kommer att byta motiv varje termin, så att så många som möjligt kan få den chansen.