I samband med att en vattenläcka på NÄL-sjukhuset upptäcktes tog Trollhättan Energi prover som visade att vattnet på sjukhuset var förorenat av E.colibakterier.

Trots att bakteriehalten är klart under gränsvärdet, beslutades i fredags eftermiddag att tills vidare inte låta patienterna dricka av vattnet, om det inte först har kokats.

Vattenledningarna har spolats igenom för att minska bakteriehalten, men tidigast i dag tas eventuellt beslut om vattnet kan drickas igen.