Av de som vaccinerat sig mot TBE hade nästan 70 procent fått tre vaccindoser eller mer.

Undersökningen visar också att det var vanligare att personer som vistas i högriskområden var vaccinerade. Personer över 60 år var vaccinerade i större utsträckning.

De som valt att inte vaccinera sig uppgav olika skäl: de upplevde inte att de riskerade att få TBE, det var för dyrt, de hade inte haft tid, eller de var oroliga för biverkningar av vaccinet.

Av dem som svarat att de inte riskerade att få TBE var det ändå en tredjedel som varje år vistades utomhus i riskområden.

Bättre information behövs

– Vi behöver bli bättre på att informera om vikten av att vaccinera sig till de som verkligen behöver det, säger Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer.

TBE-viruset sprids med fästingar. Symtomen är allt från mild feber till hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. Många blir helt återställda, men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar.