En undersökning som Folkhälsomyndigheten har låtit göra bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården visar att en tredjedel inte vet att dagens behandling gör att smittsamheten är mycket låg.

Bättre kunskaper bland dem som arbetar i vården behövs för att de omkring 7 000 personer som lever med hiv i Sverige ska slippa mötas av ogrundad rädsla eller negativa reaktioner, anser myndigheten.

– Vårdpersonal som möter personer med hiv måste veta vad de ska göra och vad de inte behöver göra, och de behöver vara generösa med att erbjuda hivtest. Kunskap är grunden för detta, säger Louise Mannheimer på Folkhälsomyndigheten.

I dagarna görs därför utskick till bland annat vårdcentraler och ungdomsmottagningar, som får en broschyr med fakta (se länk till höger). Dessutom lanseras en ny webbplats Hiv i dag med detaljerad fakta om hiv, praktisk vägledning för vårdpersonal och informationsmaterial som kan delas ut till patienter.

Om några veckor genomförs en informationskampanj riktad till allmänheten.