Inom kort kommer den som har kontinuerlig mätning av blodsockret kunna se värdena i en app på sin mobiltelefon. Den nya tekniken, som lanseras inom några veckor, presenterades igår på den pågående diabeteskongressen i Stockholm.

Patienten kan dessutom välja fem följare som kan läsa av blodsockret på sina telefoner på mils avstånd.

Slipper sticka i fingret

Fortfarande är det vanligast för diabetiker att mäta blodsockrets värde genom att sticka sig i fingret. Många önskar få kontinuerlig mätning, med hjälp av en liten dosa insatt i underhudsfettet. Barn har ofta det för att minska stickandet.

Dosorna mäter värdet på vävnadssockret som är lite långsammare än blodsockret. Till dosorna finns bärbara monitorer där värdet presenteras samt till exempel pilar som signalerar att det är på väg upp eller ned.

Med dagens teknik kan en annan person vara bärare till någons monitor eller vara en extra följare, men bara upp till 36 meters avstånd.

Täcker mils avstånd

Den nya tekniken för smartphones och plattor som presenterades idag har betydligt längre räckvidd – upp till flera mil.

– Det finns ett stort behov sedan länge av den här tekniken. Föräldrarna kan enklare följa barnets värden, även på avstånd. Det kan innebära att barnet exempelvis kan sova borta. Föräldern kan släppa taget lättare, och veta att de har kontroll, säger Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska på Hässleholms sjukhus.

Hon har hört att tekniken ska komma och tror att den kommer underlätta för föräldrarna.

– Dessutom blir det en pryl mindre att bära med sig, både för diabetikern och den som följer. Telefonen är redan med för många.

Något fingerstick ska inte behövas för att fatta beslut om behandling med insulin.