En enkät som gick ut till nyanställda sjuksköterskor visade att de hade behov av fördjupning och handledning. Det fick landstingsledningen i Västernorrland att fatta beslut om ett nytt introduktionsprogram.

Den sista september går de 60 sjuksköterskor som har anmält sig sin första utbildningsdag. Programmet består av fem heldagar och bygger på ABCDE-modellen om akut omhändertagande.

Fanns utrymme för förbättring

– Sjuksköterskorna ville veta mer om att leda och fördela arbetet, hur de ska agera i akuta situationer och hur de ska hantera etiska konflikter, säger Kristina Gullersbo, enhetschef för Allvården i Sollefteå och koordinator för programmet.

Sjuksköterskorna ville också ha någon att diskutera professionsspecifika frågor med och för att möta det behovet får de omvårdnadshandledning vid fem tillfällen.

– Vi ville ha sjuksköterskor med utbildning i yrkesmässig handledning till den delen i programmet. Det var inte lätt att hitta, men nu har vi lyckats rekrytera tillräckligt många med både erfarenhet och utbildning.

Simuleringsövningar ingår

I programmet ingår, förutom handledning, heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och simuleringsövningar. Det sista innebär till exempel att bli filmad och sedan titta på hur man agerar i stressade situationer.

Enhetschefer och representanter från Vårdförbundet finns med i den grupp som har tagit fram introduktionsprogrammet.

– Vår förhoppning är att satsningen ska göra nyanställda tryggare och landstinget attraktivare som arbetsgivare. Samarbetet med Vårdförbundet ser vi som ett tecken på att det finns vilja till fortsatt dialog om hur vi ska utvecklas, säger Kristina Gullersbo.

Introduktionsprogrammet kommer ett vara utspritt på två terminer. Bland de 60 sjuksköterskor som har anmält sig kommer 40 från Sundsvall, 11 från Sollefteå och 8 från Örnsköldsvik.

Vårdfokus har tidigare skrivit om olika typer av introduktion och basår som bland annat införts i Örebro och Uppsala, på Sahlgrenska i Göteborg och på Gotland, se länkar till höger.