Barnmorskor och gravida kvinnor verkar ha svårt att mötas när det gäller kostrådgivning. Det konstaterar Anna Lena Wennberg, som i dag doktorerar på en avhandling i ämnet.

Hon är själv distriktssköterskebarnmorska och har arbetat inom både förlossningsvård och mödrahälsovård.

Oroar sig för risker

– Gravida kvinnor oroar sig ofta och har många frågor kring vad som är ohälsosamt och förbjudet att äta med tanke på risken för att barnet ska ta skada. Barnmorskorna å sin sida upplever sig ofta ha otillräckliga kunskaper i kostfrågor, framför allt om risker, säger Anna Lena Wennberg.

I fyra olika studier har hon intervjuat både gravida och barnmorskor.

Medan barnmorskorna främst är fokuserade på att förmedla Livsmedelsverkets kostrekommendationer är de gravida kvinnorna mer bekymrade över hur de ska tolka och tillämpa råden i vardagen.

Bristande stöd från barnmorskor

Kvinnorna är aktiva och söker information, framför allt på nätet, och känner ofta oro och skuld för att ha ätit något "förbjudet" eller ohälsosamt som skulle kunna skada det ofödda barnet. De tycker också att det brister i stödet från barnmorskorna när det gäller att hantera kostråd och kostförändringar.

Barnmorskorna anser framför allt att det är svårt att ge kostrådgivning till kvinnor med fetma eller ätstörningar, invandrarkvinnor, veganer och kvinnor med låg socioekonomisk status. Risken är att de här kvinnorna blir lämnade åt sitt öde och inte får den hjälp de behöver.

Övertalar och moraliserar

Enligt Anna Lena Wennbergs avhandling använder barnmorskorna i många situationer strategier som inte hör hemma i modern sjukvård som övertalning, kontroll och moraliserande kring "den goda modern".

Hon anser att det behövs multidisciplinära team när det gäller att förbättra gravida kvinnors kostvanor och får medhåll från Dietisternas riksförbund, som kommenterar avhandlingen i ett pressmeddelande.

– Låt barnmorskor få vara experter inom sina områden och överlåt de patienter som har särskilda behov till den yrkesgrupp som kan gå på djupet i specifika kostfrågor, till exempel vid risk för diabetes och avvikande viktuppgång, säger Karin Haby, en av landets få dietister som är kopplad till mödrahälsovården.