Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en ny rapport som släpps i dag. SBU har identifierat 13 instrument som bedömer risken för suicidförsök och 9 som används för att bedöma risken för självmord.

Efter att ha gått igenom de studier som gjorts av de olika skattningsinstrumenten konstaterar SBU att de inte är tillräckligt tillförlitliga. För de instrument som används mest i Sverige, Suas och C-SSRS, har det inte ens gjorts tillräckligt med kvalitativt hållbara studier för att kunna säga hur pålitliga de är.

Ett av instrumenten, Sad Persons scale, bör enligt SBU över huvud taget inte användas eftersom det ger direkt missvisande resultat. En majoritet av de människor som senare utför någon självmordshandling identifieras inte med instrumentet.

SBU betonar att resultaten inte ifrågasätter värdet av att göra kliniska bedömningar av suicidrisken. Däremot är det osäkert vilket värde de olika skattningsinstrumenten har som ett komplement till den kliniska bedömningen eftersom det saknas studier som klart och tydligt visar att de fungerar.