Forskarna vill se om kemikalier under fostertiden påverkar barnet senare i livet när det gäller astma, allergi, ämnesomsättning, könsutveckling, känslomässig utveckling och förmåga till inlärning.

Sammanlagt 2 000 sjuåringar i Värmland som följts ända sedan de låg i sin mammas mage ska nu genomgå hälsoundersökningar.

Hälsoundersökningen är en del av den så kallade Selma-studien som startade 2007 då drygt 2 000 kvinnor rekryterades inom mödrahälsovården i Värmland. Syftet med studien är att följa barnen från tidig graviditet upp i åren för att se om hormonstörande kemikalier kan påverka deras hälsoutveckling senare i livet.

Studien har tidigare visat att exponering under graviditeten för ftalater (mjuk plast) kunde kopplas till påverkad könsutveckling hos en grupp pojkar när de var knappt två år gamla.

Selma-studien är unik i världen och följs med stort intresse internationellt. Den finansieras bland annat med ett stort EU-anslag. Ett tiotal personer, däribland fyra sjuksköterskor, har anställts för att arbeta med hälsoundersökningarna som börjar inom kort.