Den senaste tiden har rubrikerna om krisen på akutmottagningarna vid Stockholmssjukhusen duggat tätt. I flera artiklar har Vårdfokus rapporterat om stängda vårdplatser, långa väntetider och en ohållbar arbetsmiljö. Ledningen för Karolinska universitetssjukhuset har suttit i krismöten och diskuterat "extraordinära åtgärder".

Socialdemokraterna, som tillhör den politiska oppositionen, ville därför träffa fack, arbetsgivare och den styrande alliansen för att ta fram konkreta åtgärder. Men bara Läkarföreningen i Stockholm, Stockholms Barnmorskesällskap, Vårdförbundet och Kommunal, samt Miljöpartiet och Vänsterpartiet dök upp.

Från ord till handling

– Det är klart att det blir tandlöst. Från vår sida känner vi också att vi redan har beskrivit läget och vad som måste göras. Vi kan inte sitta på möte efter möte utan det måste hända något också. Personalen behöver få ett ljus i tunneln, säger Jane Stegring, Vårdförbundets vice ordförande i Stockholm, som var med på mötet.

Barnmorskesällskapet poängterade att de barnmorskor som går ut i januari måste anställas med en gång, så att de är varma i kläderna till sommaren. Och det var just sommarläget som var i fokus på mötet. Hur kan man redan nu undvika sommarkaos nästa år och på längre sikt om fem år?

Det Vårdförbundet tryckte på var vikten av:

  • AST, akademisk specialisttjänstgöring.
  • Yrkesintroduktion.
  • Fungerande arbetstider på nätterna.
  • Karriärmöjligheter som även avspeglar sig på lönen.
  • Omställningen till personcentrerad vård.
  • Att vård flyttas ut från akutmottagningarna till andra verksamheter och aktörer, till exempel kommunerna.

– Kommunal tog upp många liknande saker och Läkarföreningen ville öka vårdplatserna på akutsjukhusen. Men om det inte finns personal går det inte att göra det, säger Jane Stegring.