Flickan sökte till barnsjukhusets akut på grund av kräkningar samt smärta och ömhet i högerdelen av buken. Undersökning och provtagning visade på en förhöjning av så väl kroppstemperatur som snabbsänka och antal vita blodkroppar.

Ett ultraljud av buken gjordes och patientens blindtarm bedömdes vara frisk. Närstående fick instruktioner om att återkomma vid försämring, men av journalen framgår det inte att patienten fick en ny tid för återbesök.

Blindtarmen hade brustit

Två dagar senare återkom flickan. Efter flera missbedömningar gjordes till slut en datortomografi som visade att blindtarmen hade brustit med varbildning i bukhålan. En lyckad operation genomfördes samma dag.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som konstaterar att patienten borde ha följts upp redan vid första besöket. Symtomen var typiska för en blindtarmsinflammation. Även om ultraljudet tydde på en frisk blindtarm så är det nödvändigt att väga in anamnes, bukstatus och laboratorieprover för att diagnosen ska bli rätt.

Borde ha röntgats tidigare

Vid andra besöket hade symtomen förvärrats, patienten var medtagen och hade uppdriven buk. Ivo anser därför att en ny undersökning med ultraljud eller datortomografi borde ha gjorts omgående.

Ivo kritiserar barnsjukhuset för bristande planering och kontroll av verksamheten, och för att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet inte tillgodosetts.

Diarienummer hos Ivo: Dnr 9.2-48198/2012-11.