En forskargrupp ledd av överläkaren Jonas Wrigstad vid Skånes universitetssjukhus har undersökt hur lex Marianmälningar hanterats mellan åren 1995 och 2014.

Förr, när anmälningarna låg hos Socialstyrelsen, var det vanligt att det kom krav på åtgärder. Men sedan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, tagit över granskningsansvaret har besluten blivit allt kraftlösare.

– I 70 procent av lex Maria-utredningarna finns det inga krav på åtgärder utöver de åtgärdsförslag som finns i sjukhusens händelseanalyser, säger Jonas Wrigstad till Dagens Medicin.

Kopplar inte till liknande fall

De förslag som ges av Ivo berör endast i sällsynta fall problem som finns på flera kliniker, hela sjukhus eller i samverkan med olika aktörer utanför sjukhuset.

Dessutom, menar Jonas Wrigstad, saknar myndigheten organisatoriskt minne. Det finns inget system för att återkoppla tidigare lex Maria-anmälningar för att kunna upptäcka eventuella mönster för vad som fungerar mindre bra i vården.

Kontorsgranskningar

Det har blivit allt sällsyntare att inspektörerna på Ivo ger sig ut på fältet för att ta reda på hur det ser ut på sjukhusen. Numera går deras tid mest åt till att granska dokument och sköta administrationen på kontoret.

Endast i en mycket liten andel av ärendena följer myndigheten upp sina beslut för att se till att sjukhusen verkligen har åtgärdat problemen så som det var menat.