I vintras ryckte ambulanssjuksköterskorna Anders Pettersson och Henrik Seger i Karlstad ut på ett larm till en restaurang. En person som hade satt i halsen var medvetslös och på väg att få hjärtstillestånd. Ambulanssjuksköterskorna försökte få ut matbiten med en tång, en så kallad Magills tång, men utan resultat.

Då tog de fram ett set för jetinsufflation som ingår i deras andningsvårdsutrustning. Med hjälp av det stacks en nål med syrgastillförsel in genom patientens luftstrupe. Ingreppet lyckades. Patientens tillstånd stabiliserades på plats med hjälp av ytterligare en ambulansbesättning från Kristinehamn och efter tre dagars sjukhusvård kunde hen gå hem utan bestående skador.

– Vi ville så klart till varje pris försöka rädda patientens liv så det var väldigt skönt att vi hade den här utrustningen i vår väska, säger Anders Pettersson.

Finns inte överallt

Henrik Seger tror att jetinsufflationspaketet var avgörande.

– Utan det hade patienten inte överlevt. Jag tycker det borde vara självklart att all ambulanspersonal ska ha tillgång till utrustning för att åtgärda ett akut luftvägsstopp, säger han.

Men det är ingen självklarhet, har kolleger i andra landsting berättat. Och händelsen har fått Anders Pettersson att fundera över varför utrustningen inte finns i alla ambulanser.

– Med vår berättelse vill vi visa på att den faktiskt används och räddar liv, säger han.

Dalarna har planer på att köpa in

Dalarna är ett av flera landsting som inte har utrustningen. Mats Hellström, en av två ambulansöverläkare i Dalarna, säger att frågan väcker liv i en debatt som är ständigt aktuell: Vad som ska finnas i bilarna.

– Utrustningslistan är en het debatt! Ett annat exempel som diskuterats här hos oss är Entonox, lustgasblandning, som vi har i bilarna men som kanske borde ge plats åt annat. Tyvärr är ju utrymmet i bilarna begränsat och det är alltid lättare att lägga till än att dra ifrån, säger han.

När det gäller jetinsufflation så menar Mats Hellström att det redan finns annan utrustning i bilarna som kan användas för att genomföra insatsen. Det behövs inte alltid ett färdigt set. Dessutom är det en åtgärd som sällan används. I Dalarna överväger man dock att tänka om och det pågår ett arbete där man tittar på möjligheten att köpa in färdiga set till ambulanserna.

– Vi har haft ett fall när personalen använde befintlig utrustning och räddade ett liv. Men vi tittar på möjliga lösningar med färdiga set. Det är klart att det är smidigare, säger Mats Hellström.

Hoppas att fler köper in

Ambulanssjuksköterskorna Anders Pettersson och Henrik Seger hoppas på att fler landsting ska haka på. Chanserna att överleva ett luftstopp ska inte variera runt om i landet, anser de.

JetinsufflationEn nål med syrgastillförsel sticks in genom patientens luftstrupe.

– Självklart måste man dra gränsen någonstans för hur mycket grejer man kan ha i bilarna. Men när det kommer till luftvägshinder tycker jag att man ska ha fler valmöjligheter för att kunna lösa problemet. Det tar inte mycket plats, säger Anders Pettersson.