Det råder brist på vissa vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet. Det gäller till exempel kombinationsvaccinerna Tetravac och Pentavac och de kikhostekomponenter som ingår.

Därför har Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Läkemedelsverket tagit fram olika åtgärder som ska säkra tillgången på kort och lång sikt. Bland annat uppmanas landsting och regioner att redan nu beställa vaccin för 2016 och 2017.

Spädbarn behöver skyddas

När det är brist på ett vaccin bör spädbarn få först, enligt den gemensamma rekommendationen. Spädbarn har störst behov av skydd och det gäller särskilt kikhosta där de yngsta annars löper risk att bli svårt sjuka, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

När det gäller vaccin mot tuberkulos (BCG) i det riktade vaccinationsprogrammet har en särskild rekommendation tagits fram där syftet är att i första hand säkra tillgången för barn med hög risk att utsättas för smitta. Det gäller till exempel alla barn 0-18 år som inom en snar framtid kommer att åka till ett land där tuberkulos är vanligt, eller barn som har en anhörig som är drabbad av sjukdomen.

Läs mer om de olika rekommendationerna i länkarna här till höger.