Att det blir dålig stämning om någon på jobbet ständigt kommer med nedlåtande kommentarer och beter sig illa gentemot de övriga i gruppen lär nog de flesta hålla med om.

Men hur påverkar ett allmänt ohyfsat beteende vården av en patient?

Det ville en grupp forskare vid universitetet i Tel Aviv i Israel ta reda på. För att kunna få svar på frågan lät de 24 vårdteam på olika barn-intensivvårdsavdelningar delta i ett experiment.

Ovanligt experiment

Vart och ett av teamen fick delta i en verklighetstrogen övning, där uppgiften var att rädda livet på ett för tidigt fött barn. Barnet led av en allvarlig tarmsjukdom med flera medicinska komplikationer som följd.

Varje team informerades om att en utomstående team-expert från USA skulle delta via videolänk. Experten skulle inte bara se på utan också kommentera hur teamet arbetade.

I hälften av övningarna gav experten "neutrala" kommentarer, medan de övriga tolv teamen tvingades lyssna till en allmänt oförskämd person som ständigt hackade på deras arbete.

Experter utvärderade

Samtliga 24 övningar spelades in på video, varefter en grupp managementexperter utvärderade resultaten.

Det visade sig att de som hade blivit kommenterade av en oförskämd expert inte delade med sig av lika mycket information till varandra, inte diagnostiserade lika bra och över lag klarade vårduppgiften betydligt sämre än de som bara hade fått neutrala kommentarer.

Studien – The impact of rudeness on medical team performance – är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.