Att kvinnor som röker under graviditeten oftare får barn med astma och luftvägsproblem är ett välkänt faktum.

Nu visar en ny studie från Umeå universitet att även mormödrars rökning ökar risken för astma hos deras framtida barnbarn med 20 procent. Oavsett om mamman rökt eller inte.

Epigenetiska förändringar

Förklaringen finns i så kallade epigenetiska förändringar – det vill säga hur gener slås på och av. Miljöfaktorer som till exempel tobaksrök kan leda till förändringar i genernas uttryck. Det här är ett hett forskningsområde och flera olika studier har visat hur våra far- och morföräldrars beteende kan "ärvas" neråt i generationer. (Läs mer om det i länken till höger).

Andelen barn med astma har ökat snabbt de senaste 50 åren och Umeå-studien kan bidra med en förklaring till det.

– Rökning under graviditet har minskat kraftigt under de senaste årtiondena, men hittills har detta inte lett till att astma bland barn blivit ovanligare. En förklaring kan vara att tidigare generationers rökvanor fortfarande påverkar astmaförekomsten hos barnbarnen, säger docenten och barnläkaren Lennart Bråbäck, som ingår i forskargruppen.

Resultaten presenteras i dag vid European Respiratory Society's internationella kongress i Amsterdam.