Patienter som ska opereras akut delas upp i fyra grupper beroende på hur bråttom det är: genast, inom två, sex eller 24 timmar. Nu visar det sig att detta inte följs.

40 procent av dem som skulle ha opererats inom två timmar blir inte det. Bland de som tillhör gruppen max sex timmar fick 36 procent vänta längre. Siffrorna kommer från den första stora årsrapporten från Svenskt perioperativt register, Spor.

– Det innebär att man inte följer den medicinska prioriteringen. Det är allvarligt, säger Gunnar Enlund, överläkare på Akademiska sjukhuset och en av initiativtagarna till Spor, till tidningen Dagens Medicin.

Äldre drabbas

Ett exempel på en drabbad patientgrupp är äldre med höftfraktur, en operation som bör genomföras inom tolv timmar. Men hela 65 procent får vänta längre, ibland över ett dygn.

– Ju längre väntan blir desto större är risken att de avlider efteråt. Mortaliteten 30 dagar efter operation, liksom den efter ett år, ökar med runt tre procentenheter om operationen inte görs inom 48 timmar, jämfört med om det blir utförd inom tolv timmar, säger Gunnar Enlund.