Vårdval Stockholm har länge fått kritik för att bidra till en mer ojämlik vård – nu görs det om och nästan alla politiska partier i landstinget står bakom.

Det nya ersättningssystemet innebär att en större andel, 60 procent, blir en fast ersättning som delvis anpassas utifrån vårdbehov. Vårdcentralerna kommer alltså att få mer pengar för patienter som har ett större behov av vård.

Den rörliga ersättningen sänks till 40 procent och det blir förändringar i vad som ersätts. Med mindre pengar för läkarbesök, men oförändrat för besök hos sjuksköterskor hoppas politikerna motivera mottagningarna till att satsa mer på sjuksköterskebesök.

Politiker från Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade överenskommelsen i en artikel på DN debatt i lördags, se länk till höger.