– Som medborgare har man rätt att veta hur våra skattemedel används, även inom privat vård och skola som är offentligt finansierade. Därför tillsätter vi nu en utredning som ska ge förslag på hur det ska genomföras säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström i ett pressmeddelande från socialdepartementet.

Regeringen har utsett Sigurd Heuman, tidigare lagman för Helsingsborgs tingsrätt, till särskild utredare.

Hans uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd offentligt finansierad vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer.

Offentlighetsprincipen är reglerad i grundlagen och innebär att allmänheten har rätt att ta del av alla handlingar, till exempel brev, mejl och beslut, som upprättas inom myndigheter och den offentliga verksamheten.

En tidigare utredning under den borgerliga regeringen föreslog ökad kontroll av privata vårdföretag men ansåg inte att det var möjligt att tillämpa offentlighetsprincipen på privatägda företag (se länk till höger).