Det var i samband med att kvinnan lagade mat som hon råkade skära sig i ena fingret med en kökskniv. Eggen på kniven skar upp en centimeterstor skinnflik strax intill knogen. När hon tittade i såret såg hon något vitt, som kunde tyda på att hon kommit åt en sena eller en nerv.

För att ta reda på om såret behövde sys ringde hon sjukvårdsrådgivningen. Sjuksköterskan som tog emot samtalet rådde henne att själv försöka lägga om såret med en salvkompress och därefter avvakta.

När såret inte slutade blöda ringde kvinnan till sjukvårdsrådgivningen en andra gång. En annan sjuksköterska tog samtalet. Denna gång råddes hon att själv lägga ett tryckförband. Om det uppstod problem skulle hon återkomma, men i övrigt råddes hon precis som vid det första samtalet att avvakta.

Skulle ha kommit tidigare

När hon dagen därpå sökte vård sade läkaren till henne att hon skulle ha kommit tidigare för att ha fått sin skada sydd.

Kvinnan har anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Myndigheten kritiserar sjuksköterskorna för att de inte följde anvisningarna i det medicinska rådgivningsstöd som finns vid sjukvårdsrådgivningen. Om de hade gjort det, hade de förstått att kvinnan borde ha uppmanats att omedelbart få såret undersökt av en läkare så att eventuella nerv- eller senskador kunnat uteslutas.

Sjuksköterskorna kritiseras också för att de inte dokumenterade vilket finger som var skadat och inte heller hade diskuterat behovet av en stelkrampsvaccination.

Diarienummer hos Ivo:  8.2-28861/2013-9.