Ett par sjuksköterskor vid Västmanlands sjukhus motsätter sig att jobba natt eftersom de anser att deras anställningsavtal inte innefattar schemalagt arbete på natten. Sjuksköterskorna är medlemmar i Vårdförbundet, som delar deras uppfattning.

– Däremot motsätter sig sjuksköterskorna inte att arbete något enstaka nattpass i en mycket akut situation, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist vid Vårdförbundet.

En så kallad muntlig förberedelse har ägt rum i Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol vars uppgift är att pröva arbetsrättsliga tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Huvudförhandling kommer att ske den 19-20 januari. Vanligtvis brukar domen meddelas några veckor senare.