Hur man reagerar på en våldtäkt är personligt och beror inte på kön eller på könsidentitet. Även om Karl Norwald, kurator och sexolog på Södersjukhuset, märker att män som utsatts ifrågasätter sin egen manlighet väldigt starkt.

– Jag har mött många våldtagna män i mitt arbete som sexolog och om det finns något gemensamt för dem så är det just det att de känner skuld och skam för att de inte har lyckats försvara sig själva. Att vara ett offer krockar med deras bild av maskulinitet, säger han.

Skuld och skam är också vad våldtagna kvinnor uttrycker – däremot hänvisar de inte på motsvarande sätt till sin kvinnlighet.

Uppdraget utökas

Den 15 oktober öppnar Södersjukhuset en akutmottagning för våldtagna. Det innebär att alla som har utsatts för en våldtäkt – oavsett kön eller könsidentitet – kan få akut hjälp. I tio år har det funnits en akutmottagning för våldtagna kvinnor, nu utökas alltså uppdraget.

– Vi har under lång tid sett behovet av en mottagning som även vänder sig till män och till transpersoner. Särskilt män har hittills slussats runt, och transpersoner har överlag ett mycket lågt förtroende för sjukvården. De har hamnat mellan olika stolar och sedan inte nåtts av den hjälp de hade behövt, säger Karl Norwald.

Den nya mottagningen innebär att kompetensen samlas på ett ställe. Där kommer läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykoterapeuter att arbeta. Den medicinska personalen har en forensisk utbildning och den psykosociala en fördjupad utbildning kring sexualbrott och traumatologi.

Värdera inte berättelsen

Upp till en månad efter våldtäkten kan man söka hjälp på mottagningen för våldtagna. Läkare och sjuksköterskor står för det akuta omhändertagandet.

– Vid det första mottagandet är det bra att låta patienten spontant få uttrycka sina upplevelser. Få tala fritt om vad hen tänker och känner kring övergreppet, sig själv och kring förövaren. Det är också viktigt att inte värdera något i berättelsen, säger Karl Norwald.

Förra året gjordes över 1 500 våldtäktsanmälningar till polisen i Stockholms län, enligt Brottsförebyggande rådet. 101, eller sju procent, kom från män. Mörkertalet är högt och särskilt högt tror man att det är när det gäller män som har utsatts.

– Vi vet inte hur högt söktrycket kommer att bli, men en polisanmälan är inget krav för att få hjälp från oss.