Vårdfokus har tidigare rapporterat om Jenny de Araujo Gomes som väntade trillingar och lades in på Södersjukhuset för observation. Trots det fosterövervakades inte barnen på nästan ett dygn och då upptäcktes att alla tre hade avlidit.

Motsägande uppgifter

Nu har Södersjukhuset Lex Maria-anmält händelsen, mer än tre månader senare. Enligt Socialstyrelsens regelverk ska det ske inom två månader. I sin anmälan skriver sjukhuset att man hade full bemanning när Jenny de Araujo Gomes var inlagd.

Sjukhuset skriver också att fostren kontrollerades regelbundet, trots att den egna händelseanalysen visar att den enda tillsynen var en Alvedon mot huvudvärk och palpering av magen vid ett tillfälle på kvällen, samt att Jenny de Araujo Gomes fick glukosdropp några timmar senare.

Kritisk till sen anmälan

Jenny de Araujo Gomes är kritisk till att Lex Maria-anmälan sker först nu. Hon har länge stött på sjukhuset om en Lex Maria-anmälan och tycker inte att sjukhuset har tagit det på tillräckligt allvar.

– Vardagen för oss som förlorat tre underbara flickor är redan jobbig nog. Vi kan inte gå igenom vår sorg förrän vi har fått svar på vad som hände, säger hon.

Sjukhusets förklaring är att det har varit semestertider och brist på personal.

Jenny de Araujo Gomes har skrivit till sjukhusets sektionschef Eva Östlund för att få svar på sina frågor. I Eva Östlunds svar står det att trillingar är en högriskgraviditet och förenat med risk för fosterdöd även om graviditeten övervakas noggrant, samt att det är bra att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nu ska granska fallet.