Numera finns halvautomatiska hjärtstartare på gym, flygplatser, hotell och restauranger och även på många arbetsplatser. Men det har inte funnits några krav på utbildning av personalen eller ansvar för batterikontroller av hjärtstartarna.

Från och med i dag finns en standard från Sis, Swedish standard institute, om vad som krävs av företag för att få kalla sig en hjärtsäker zon.

Få går att rädda

Initiativet kom från början från sjuksköterskan Daniel Jirenius. Han hade varit Hjärtlungräddningsinstruktör i många år och var frustrerad över att så få av de som får hjärtstopp utanför sjukhusen går att rädda.

– När ett företag eller organisation kallar miljön för hjärtsäker zon ska det borga för något, inte vara utvattnat. Vi såg en del larmsituationer där det inte fungerade. Det var hjärtstartare som var inlåsta eller med batterierna som var slut och ingen tog ansvar för att byta dessa, säger Daniel Jirenius.

Utifrån Sis struktur och form bildades en kommitté av experter, leverantörer och professioner som arbetat fram standarden de senaste åren. Daniel Jirenius deltog som företrädare för Vårdförbundet.

Standarden innebär att:

  • Effektiv hjärtlungräddning kan starta inom en minut.
  • Behandling med hjärtstartare sker inom tre minuter.
  • Kunskap finns hos tjänstgörande personal att utföra hjärtlungräddning enligt HLR-rådets föreskrifter.
  • Utbildning som följer HLR-rådets rekommendation, som idag är minst fyra timmars grundläggande utbildning. Kunskapen ska sedan tränas varje år.
  • Krav på service och underhåll. Ett exempel kan vara kontroller av batteri och elektroder.

– Ju fler hjärtsäkra zoner vi skapar, desto fler liv kan vi rädda. Det är en så fantastisk känsla när det går att rädda liv. Vissa företag ser det som en viktig faktor för marknadsföringen att de är hjärtsäkra.

Över 10 000 drabbas

De företag och organisationer som vill uppfylla kraven för en hjärtsäker zon tar själva ansvaret för att de följer standarden.

Över 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstillestånd, men bara 500 överlever.

– Vi är helt övertygade om att fler kommer överleva med den nya standarden för hjärtsäkerhet.