– Detta är ett av de största forskningsprojekten om fästingar och fästingburna infektioner i Skandinavien under de senaste åren, säger Per-Eric Lindgren, forskningsledare i mikrobiologi vid medicinsk diagnostik i Region Jönköping.

Det är Länssjukhuset Ryhov som leder det treåriga forskningsprojektet i Sverige, Norge och Danmark. Projektet finansieras med drygt 40 miljoner kronor från EU.

Målet för projektet är att minska antalet fästingburna infektioner hos både människor och djur och att kunna lindra och bota dem som drabbats.

I Jönköping kommer man att ha fokus på diagnostik, rapportering av sjukdomsfall samt utveckling av läkemedel och vaccin mot fästingburna sjukdomar.