Tidigare gick det inte att få tag på sjuksköterskor som ville jobba kväll inom hemsjukvården och på vårdboenden i Karlskoga, så kommunen var tvungen att göra något drastiskt. Lösningen blev att erbjuda heltidslön trots att arbetstiden bara är 75 procent. Det blev succé.

– Jag har jobbat här sedan 2003 och har aldrig haft så många anställningsintervjuer som nu, säger Birgit Wennberg, enhetschef för sjuksköterskor i kommunen.

Kravet är att arbetstiden ska bestå av minst 40 procent kvällar, vilket motsvarar 22 pass på 10 veckor. Resterande 35 procent förläggs i personalpoolen och det är upp till den enskilde hur den ska förläggas; dag, kväll eller natt.

Många kompetenta sökte

21 sökande, varav 16 externa, visade sitt intresse och många sade att de kunde tänka sig att jobba både kväll och i poolen, den grupp som rycker in vid vakanser. Nu är problemet med bemanningen löst. Fyra personer som ska jobba kväll är rekryterade och inom kort hoppas man även ha 6 personer till som arbetar i poolen.

– Dessutom är det kompetenta sökanden, sjuksköterskor med erfarenhet, säger Birgit Wennberg.

Blir inte dyrare

Vinsterna är många. Kommunen slipper ta in timvikarier och dyr personal från bemanningsföretag där timpenningen kan vara 500-700 kronor. Man behöver inte lägga tid på att jaga personal utan får arbetsro. Dessutom hoppas Birgit Wennberg att det här även kan ge ringar på vattnet i framtiden.

– Vi har fått in folk som har erfarenhet av att arbeta med studenter vilket också är en vinst. Det kanske leder till att vi får unga som vågar sig ut i kommunen och jobba.

Vid årsskiftet börjar de nyanställda att arbeta och ekonomiskt räknar Birgit Wennberg med att det blir ett nollsummespel för Karlskoga kommun.